Khóa học CHRO online

Khóa học online     18/11/2019     12 lượt xem

Con người là chìa khóa của thành công”. Vì vậy, tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực để đưa đến thành công xưa nay đã được nâng lên thành nghệ thuật. Gia Cát Lượng – nhà chính trị quân sự kiệt xuất trong lịch sử cho rằng: phương thức cơ bản trong trị quốc chính là sử dụng nhân tài. Mỗi doanh nghiệp đều có thể áp dụng tư tưởng đó trong các hoạt động của mình.

Tuy nhiên, quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đang bị xem nhẹ hoặc chưa có cách hiểu chính xác. Và một thực tế nữa đó là tại nước ta vẫn còn rất ít những CHRO đích thực.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này những CHRO không chỉ là người quản trị nhân sự mà còn phải vượt qua góc nhìn quản trị nội bộ, cần có tầm nhìn xa hơn, tư duy một cách có hệ thống bài bản hơn, biết cách hoạch định và tổ chức đội ngũ, xây dựng văn hóa hỗ trợ cho chiến lược của doanh nghiệp. Đã đến lúc CHRO cần đến những năng lực mới để có thể tham gia bàn tròn chiến lược của doanh nghiệp.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia hàng đầu Việt Nam đã dày công nghiên cứu và xây dựng Khóa học CHRO online với mục đích giúp các công ty/tổ chức xây dựng được đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả, đưa doanh nghiệp phát triển và hội nhập thành công.

Mục tiêu đào tạo

  • Hiểu được chân dung của một Giám đốc Nhân sự trong thời đại CN 4.0
  • Nắm được những xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO cần có như: khả năng quản trị cuộc đời, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty…

Đối tượng tham gia Khóa học CHRO online

  • Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, những người đang là Giám đốc nhân sự, trưởng bộ phận nhân sự, trưởng phòng tổ chức hành chính… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là chuyên viên nhân sự hay chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

Các chuyên đề bài học

Thẻ: ,
Bình luận với Facebook

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH

Mrs. Vân Anh      0936 304 858
0936 304 858
ntvanh175@gmail.com

Khóa học nổi bật

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ