Khóa học online

Khóa học CEO online

Hình thức đào tạo: ONLINE

Số chuyên đề: 24

Số bài học: 202

Giá ưu đãi: 8.800.000đ 4.400.000đ

Khóa học CHRO online

Hình thức đào tạo: ONLINE

Số chuyên đề: 14

Số bài học: 142

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 3.400.000đ

Khóa học CCO online

Hình thức đào tạo: ONLINE

Số chuyên đề: 13

Số bài học: 183

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 3.400.000đ

Khóa học CMO online

Hình thức đào tạo: ONLINE

Số chuyên đề: 14

Số bài học: 169

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 3.400.000đ

Khóa học CPO online

Hình thức đào tạo: ONLINE

Số chuyên đề: 14

Số bài học: 183

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 3.400.000đ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH

Mrs. Vân Anh      0936 304 858
0936 304 858
ntvanh175@gmail.com

Khóa học nổi bật

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ