Khóa học trung hạn

Khóa Học Nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 13/03/2020

Thời gian đào tạo: 12 buổi

Giá ưu đãi: 8.600.000đ 6.000.000đ

Khóa Học Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 21/03/2020

Thời gian đào tạo: 8 buổi

Giá ưu đãi:

Khóa Học KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ TẠI TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 06/04/2020

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 5.200.000đ

Khóa Học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 19/04/2020

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 5.200.000đ

Khóa Học Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 28/10/2019

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 4.800.000đ 4.000.000đ

Khóa Học MASTER PHONG THỦY – PHONG THỦY CHUYÊN SÂU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TẠI TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 15/05/2020

Thời gian đào tạo: 10 buổi

Giá ưu đãi: 12.800.000đ 11.000.000đ

Khóa Học Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 06/03/2020

Thời gian đào tạo: 06 buổi

Giá ưu đãi: 4.600.000đ 3.200.000đ

Khóa Học Khoa học phong thủy ứng dụng dành cho doanh nhân tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 05/06/2020

Thời gian đào tạo: 06 buổi

Giá ưu đãi: 4.600.000đ 3.200.000đ

Khóa Học MASTER PHONG THỦY – PHONG THỦY CHUYÊN SÂU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TẠI Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 01/07/2020

Thời gian đào tạo: 10 buổi

Giá ưu đãi: 12.800.000đ 11.000.000đ

Khóa Học Chiến lược dẫn đầu & hệ vận hành 7S tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 28/10/2019

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 4.800.000đ 4.000.000đ

Khóa Học Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp tại Hà Nội

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 20/06/2020

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 5.200.000đ

Khóa Học KHÓA HỌC ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ TẠI HÀ NỘI

Hình thức đào tạo: PUBLIC

Thời gian khai giảng: 06/04/2020

Thời gian đào tạo: 08 buổi

Giá ưu đãi: 6.800.000đ 5.200.000đ

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH

Mrs. Vân Anh      0936 304 858
0936 304 858
ntvanh175@gmail.com

Khóa học nổi bật

Khóa học giám đốc toàn diện tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 26.800.000đ 20.000.000đ

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 22.800.000đ 16.000.000đ

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ

Khóa học giám đốc tài chính chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh

Hình thức học: ONLINE

Giá: 18.800.000đ 14.000.000đ